06/08/17 FAFU - Shalaine Mac

AVCHD: /Volumes/NO NAME/PRIVATE/AVCHD/BDMV